روستاهای دهستان خفرک علیا از بخش سیدان طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 دشتبال دشتبال 159 540
2 سيوند سيوند 982 3268
3 منصورآباد منصورآباد 30 109
4 آب انار آب انار 97 342
5 اسماعيل آباد اسماعيل آباد 70 233

6

فاروق فاروق 1434 4926
7 گوگی گوگی 42 156

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع