روستاهای دهستان خرم مکان از بخش کامفیروز طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ شول بزی شول بزی ۱۸۴ ۸۹۴
۲ شول بزرگ شول بزرگ ۲۰۲ ۸۴۶
۳ خرم مکان خرم مکان ۲۱۹ ۸۲۲
۴ لیرمنجان لیرمنجان ۲۰۵ ۸۱۴
۵ چغاء چغاء ۲۱۰ ۷۸۱
۶ شیرمحمدی شیرمحمدی ۱۷۴ ۷۷۷
۷ آبباد آبباد ۳۰۹ ۱۲۶۰
۸ پلنگی پلنگی ۱۳۷ ۶۲۳
۹ خواجه ای خواجه ای ۱۴۹ ۵۸۱
۱۰ کربلایی محمد حسینی کربلایی محمد حسینی ۱۰۳ ۴۳۸
۱۱ کودین کودین ۷۹ ۳۳۳
۱۲ بادامک بادامک ۵۹ ۲۴۲

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع