روستاهای دهستان خرم مکان از بخش کامفیروز طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 شول بزی شول بزی 184 894
2 شول بزرگ شول بزرگ 202 846
3 خرم مكان خرم مكان 219 822
4 ليرمنجان ليرمنجان 205 814
5 چغاء چغاء 210 781
6 شيرمحمدی شيرمحمدی 174 777
7 آبباد آبباد 309 1260
8 پلنگی پلنگی 137 623
9 خواجه ای خواجه ای 149 581
10 كربلايی محمد حسينی كربلايی محمد حسينی 103 438
11 كودين كودين 79 333
12 بادامك بادامك 59 242

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع