روستاهای دهستان کامفیروز جنوبی از بخش کامفیروز طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 مهجن آباد مهجن آباد 528 1917
2 علي آباد علياء علي آباد علياء 391 1478
3 علي آباد سفلی علي آباد سفلی 349 1269
4 دزدكردك دزدكردك 37 162
5 جيدر زار جيدر زار 25 100
6 منصور آباد منصور آباد 92 364
7 منگان منگان 147 554
8 عباس آباد عباس آباد 256 1232

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع