روستاهای دهستان محمدآباد از بخش مرکزی طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 آصف آباد آصف آباد 25 80
2 ده چاشت ده چاشت 45 163
3 بريانك بريانك 80 282
4 تاج آباد تاج آباد 123 420
5 مقصودآباد مقصودآباد 169 633
6 چهارطاق چهارطاق 177 684
7 عزآباد عزآباد 182 634
8 اسماعيل آباد اسماعيل آباد 182 669
9 خيرآباد خيرآباد 193 643
10 شمس آباد تخت شمس آباد تخت 205 698
11 محمد آباد محمد آباد 241 823
12 شهرك ولی عصر شهرك ولی عصر 345 1223
13 سلطان ولايت سلطان ولايت 348 1189
14 رجا آباد رجا آباد 423 1521

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع