روستاهای دهستان نقش رستم از بخش مرکزی طبق سرشماری سال ۱۳۹۰

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال ۹۰ تعداد خانوار (سرشماری ۹۰) تعداد جمعیت (سرشماری ۹۰)
۱ امیدیه امیدیه ۷۹ ۲۱۸
۲ هشتیجان هشتیجان ۱۰۴ ۴۲۹
۳ رضاآباد جوچین رضاآباد جوچین ۱۸۴ ۶۴۲
۴ حسین آباد حسین آباد ۲۰۶ ۷۱۵
۵ شمس آباد برزو شمس آباد برزو ۳۶۴ ۱۳۰۱
۶ خلف طاهونه خلف طاهونه ۳۶۹ ۱۲۸۲
۷ شول سارویی شول سارویی ۳۸۵ ۱۳۹۲
۸ حاجی آباد حاجی آباد ۴۹۹ ۲۰۳۰
۹ قاسم آباد ساروئی قاسم آباد ساروئی ۵۱۹ ۱۸۷۷
۱۰ زنگی آباد زنگی آباد ۱۱۵۹ ۴۰۶۴

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع