روستاهای دهستان نقش رستم از بخش مرکزی طبق سرشماری سال 1390

ردیف نام کنونی روستا نام روستا در آمارنامه سرشماری سال 90 تعداد خانوار (سرشماری 90) تعداد جمعیت (سرشماری 90)
1 اميديه اميديه 79 218
2 هشتیجان هشتیجان 104 429
3 رضاآباد جوچين رضاآباد جوچين 184 642
4 حسين آباد حسين آباد 206 715
5 شمس آباد برزو شمس آباد برزو 364 1301
6 خلف طاهونه خلف طاهونه 369 1282
7 شول سارويی شول سارويی 385 1392
8 حاجی آباد حاجی آباد 499 2030
9 قاسم آباد ساروئی قاسم آباد ساروئی 519 1877
10 زنگی آباد زنگی آباد 1159 4064

 

جست‌و‌جو بر اساس موضوع