بررسی تعیین كننده‌ها‌ی پذیرش تنوع فعالیت گاوداران شیری در منطقه شیراز و مرودشت: كاربرد مدل‌سازی انتخابی

 

722855-677693

نویسندگان مریم جعفرنیا: دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
محمد بخشوده: دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
تعداد صفحات ۷
منبع نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی) ۳۵۶- جلد ۲۴ ، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۹ ، ص. ۳۶۲

 

چکیده:

واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شرایط فعلی با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو هستند، به گونه‌ای که در استان فارس سالانه حدود شش درصد این گاوداری‌ها به دلیل مشکل کاهش یا عدم سوددهی تعطیل می‌شوند. دامپروران علی‌رغم مشکلات موجود و فعالیت‌های کشاورزی متنوعی که در منطقه مورد بررسی وجود دارد، کمتر به شغل دیگری روی می‌آورند. به همین علت در این مطالعه، عوامل تعیین کننده در پذیرش فعالیت‌های متنوع دامپروران با استفاده از مدل‌سازی انتخابی، بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری با مدیران ۱۰۰ گاوداری شیری واقع در شهرستان‌های شیراز و مرودشت به دست آمد. نتایج نشان داد که حداکثرسازی سود و ریسک از عناصر کلیدی در پذیرش تنوع فعالیت می‌باشد. از طرفی، تعداد کمی از گاودارها حاضر به انتخاب فعالیت‌های جایگزین شدند به این معنی که گاوداری هنوز گزینه برتر برای آن‌ها می‌باشد و امیدوارند که شرایط بازار بهتر شود.

 

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه

جست‌و‌جو بر اساس موضوع