بررسی تعیین كننده‌ها‌ی پذیرش تنوع فعالیت گاوداران شیری در منطقه شیراز و مرودشت: كاربرد مدل‌سازی انتخابی

 

722855-677693

نویسندگان مريم جعفرنيا: دانشجوی كارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شيراز
محمد بخشوده: دانشجوی كارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شيراز
تعداد صفحات 7
منبع نشريه اقتصاد و توسعه كشاورزی (علوم و صنايع كشاورزی) 356- جلد 24 ، شماره 3، پاييز 1389 ، ص. 362

 

چكیده:

واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شرایط فعلی با مشكلات اقتصادی متعددی روبرو هستند، به گونه‌ای كه در استان فارس سالانه حدود شش درصد این گاوداری‌ها به دلیل مشكل كاهش یا عدم سوددهی تعطیل می‌شوند. دامپروران علی‌رغم مشكلات موجود و فعالیت‌های كشاورزی متنوعی كه در منطقه مورد بررسی وجود دارد، كمتر به شغل دیگری روی می‌آورند. به همین علت در این مطالعه، عوامل تعیین كننده در پذیرش فعالیت‌های متنوع دامپروران با استفاده از مدل‌سازی انتخابی، بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش‌نامه و مصاحبه حضوری با مدیران 100 گاوداری شیری واقع در شهرستان‌های شیراز و مرودشت به دست آمد. نتایج نشان داد كه حداكثرسازی سود و ریسك از عناصر كلیدی در پذیرش تنوع فعالیت می‌باشد. از طرفی، تعداد كمی از گاودارها حاضر به انتخاب فعالیت‌های جایگزین شدند به این معنی كه گاوداری هنوز گزینه برتر برای آن‌ها می‌باشد و امیدوارند كه شرایط بازار بهتر شود.

 

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه

جست‌و‌جو بر اساس موضوع