بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

P1090815


نویسندگان
 

فیروز رنجبر:  کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران
معصومه مقبل:  دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران
محسن ارسلانی:  دانشجوی کار شناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران

 

تعداد صفحات

۱۲

منبع

فصل نامه جغرافیای طبیعی، سال سوم، شماره ۷، بهار ۱۳۸۹

 

چکیده:


اقلیم عامل مهمی در توسعه بخش گردشگری میباشد، یک اقلیم مناسب میتواند پاسخهای مثبت گردشگران را در پی داشته باشد و گردشگران نیز برنامه سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی و جوی مقصد مورد نظر طرح‌ریزی میکنند. این تحقیق به منظور بررسی ارتباط بین شرایط آب و هوایی با روند گردشگری در شهرستان مرودشت انجام شده است. برای انجام این تحقیق از دادههای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک، سد درودزن در یک دوره آماری ۱۸ ساله (۱۹۸۷ – 2006) و همچنین از آمار تعداد بازدید کنندگان مجموعه تاریخی هخامنشی در یک دوره آماری ۱۰ ساله (۱۳۷۶ – 1386) استفاده شده است. روش مورد استفاده در این تحقیق شاخص اقلیمی گردشگری (TCI) بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد، ماههای فصل سرد سال (ژانویه، فوریه، مارس و دسامبر)، به دلیل بارش باران و افت دما شرایط نامطلوبی را برای گردشگری در این شهرستان دارند. و ماه‌های فصل بهار و پاییز (آوریل، مه، اکتبر و سپتامبر) به دلیل تعدیل شرایط دمایی و عدم بارش باران بهترین شرایط را برای گردشگری دارند. همچنین ماه‌های ژوئن، ژوییه و آگوست به دلیل گرما دارای شرایط نامطلوب برای گذران اوقات فراغت در این شهرستان می‌باشد. طبق نتایج این تحقیق بین تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه تخت‌جمشید و میانگین دمای هوا، ساعات آفتابی و وزش باد رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد و بین تعداد بازدیدکنندگان و بارش باران و رطوبت هوا به دلیل اثر منفی رابطه معکوس وجود دارد و با افزایش بارش و رطوبت، تعداد بازدیدکنندگان کاهش پیدا می‌کند.

 

 

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه

جست‌و‌جو بر اساس موضوع