مقایسه‌ی مزیت نسبی محصولات كشاورزی در استان فارس و شهرستان مرودشت

81687585-70041460

 

نویسندگان

حمید محمدی: استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

تعداد صفحات ۱۵
منبع مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ۱، شماره ۲، ۱۳۸۸

 

چکیده:


هدف از انجام این پژوهش بررسی مزیت نسبی محصولات زراعی در دو سطح استان فارس و شهرستان مرودشت و مقایسه‌ی آن‌ها با یکدیگر است. برای تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی از ماتریس تحلیل سیاستی استفاده شده است. بخشی از داده‌های مورد نیاز در این مطالعه از جمله عملکرد تولید، قیمت و هزینه‌ی تولید محصولات زراعی و میزان نهاده‌های مورد نیاز برای تولید یک هکتار از محصولات گوناگون زراعی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دو مرحله‌ای و از راه مصاحبه‌ی حضوری و تکمیل پرسشنامه با کشاورزان در شهرستان مرودشت در استان فارس جمع‌آوری شد. همچنین اطلاعات مورد نیاز در رابطه با سطح زیر کشت هریک از محصولات زراعی و میزان کل سطح زیر کشت آبی و دیم محصولات گوناگون از واحد آمار سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرودشت گرفته شد. همچنین، اطلاعات لازم در رابطه با قیمت سرمرز محصولات، قیمت سرمرز نهاده‌های تولید مبادله‌پذیر، نرخ رسمی ارز، شاخص قیمت‌های داخلی و شاخص قیمت‌های جهانی از گزارش‌های اقتصادی، سالنامه‌ها و سایت‌های بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و فائو گرفته شد. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در سطح استان فارس محصولات جو آبی‌، ذرت دانه‌ای، هندوانه، خربزه، پیاز، سیب‌زمینی، پنبه، عدس آبی، لوبیا، گوجه فرنگی و نخود آبی دارای مزیت نسبی، ولی محصولات گندم آبی، گندم دیم، برنج، خیار، و عدس دیم فاقد مزیت نسبی هستند. اما نتایج نشان می‌دهد که در سطح شهرستان مرودشت محصولات گندم آبی، جو دیم، ذرت دانه‌ای، هندوانه، خربزه، خیار، پیاز، سیب‌زمینی، لوبیا، گوجه فرنگی و نخود آبی دارای مزیت نسبی، ولی محصولات گندم دیم، برنج، عدس آبی و عدس دیم فاقد مزیت نسبی هستند.

 

 

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه

جست‌و‌جو بر اساس موضوع