مصاحبه هفته نامه تخت جمشید با دکتر رضا زارع

 

مصاحبه دکتر رضا زارع با هفته نامه تخت جمشید

هفته نامه تخت جمشید در تاریخ 23 آذر 94، مصاحبه ای با دکتر رضا زارع مدیریت موسسه مرودشت شناخت انجام داده است که متن مصاحبه را می توانید در ادامه متن مشاهده کنید.

 

ادامه ی مصاحبه قید شده در صفحه ی دوم هفته نامه تخت جمشید

 

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه