جلسه هم‌اندیشی با اهالی دهکده گردشگری اهرک پیرامون میزبانی جشنواره

جلسه هم‌اندیشی پیرامون برگزاری چهارمین جشنواره ملی – مردمی انار و گردشگری فاروق با رویکرد گسترش دهکده‌های بومگردشگری با حضور اهالی دهکده گردشگری اهرک در دفتر دبیرخانه جشنواره برگزار گردید. در طی این جلسه دکتر رضا زارع دبیر جشنواره پس از بیان اسامی روزهای جشنواره در دهه پاسداشت فاروق و تاریخ 7هزارساله آن و شرح برنامه‌های ایام جشنواره از اهالی فرهیخته اهرک خواست که کمال میزبانی را در طی جشنواره به‌جا آورده و همکاری همه‌جانبه آن‌ها را با جشنواره نشان از تمایل و علاقه اهالی به توسعه و پیشرفت شهر از نظر فرهنگی و گردشگری دانست.

دهه پاسداشت فاروق و تاریخ 7هزارساله آن دهه پاسداشت فاروق پاسداشت فاروق و تاریخ 7هزارساله آن دهه پاسداشت فاروق تاریخ 7هزارساله فاروق شهر فاروق و تاریخ 7هزارساله آن دبیر جشنواره انار و گردشگری فاروق دهه پاسداشت فاروق و تاریخ هفت هزارساله آن تاریخ هفت هزارساله فاروق تاریخ هفت هزارساله شهر فاروق شهر هفت هزارساله فاروق شهر 7هزارساله فاروق شهر تاریخی فاروق

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه