بازدید رئیس محترم اداره صنعت معدن و تجارت مرودشت از دبیرخانه هفته پاسداشت مرودشت

رزمی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت مرودشت گفت: این برنامه سال گذشته بمدت یک روز برگزار میشد ولی امسال به صورت برنامه هفتگی برگزار خواهد شد و ما حمایت همه جانبه خود را اعلام میکنیم زیرا این امر متعلق به همه ماست.
محمد اسدپور مدیر اجرایی جشنواره گفت: فرمی طراحی شده است برای واگذاری غرفه ها که به زودی اطلاعیه آن عموما منتشر خواهد شد تا مردم بتوانند ثبت نام کنند. وی افزود مقدمات بیمه غرفه ها در حال انجام است.
وی افزود برای حفظ شان این امر جلسه را در دبیرخانه جشنواره برگزار کردیم و امیدواریم برنامه ای در شان مرودشت برگزار شود.

دکتر رضا زارع دبیر جشنواره گفت: ادارات طی فرصت چند روزه که به آنها اعلام خواهد شد افراد تحت پوشش خود را از ثبت نام برای واگذاری غرفه ها آگاه خواهند کرد و اگر کسی متقاضی غرفه باشد باید به دبیرخانه مراجعه کند و فرآیند ثبت نام را انجام دهد.

گفتنی است این جشنواره از تاریخ ۲۸ اردیبهشت تا ۴ خرداد در محل بوستان ملت برگزار میشود. همچنین عموم برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به دبیر خانه واقع در خیابان انقلاب رو به روی اداره برق طبقه فوقانی دکوراسیون و طراحی داخلی ژیوار مراجعه کنند

 

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه