حضور فرماندار محترم شهرستان مرودشت در جلسه دبیرخانه هفته پاسداشت مرودشت

فرماندار محترم شهرستان مرودشت در جلسه دبیر خانه پاسداشت مرودشت گفت:هر ملتی که تاریخ خود را نشناسد محکوم به مرگ است‌.در فلسفه مرودشت شناسی باید دانش و اندیشه را در کنار هم بگذاریم و مسئله مهم این است که مرودشت را چرا بشناسیم؟
و مجموعه شهرستان در صورتی موفق است که تمام جنبه های بخش های مختلف خود را به خوبی بشناسد.
وی افزود: این برنامه را داریم که مرودشت را تبدیل به منطقه آزاد گردشگری بکنیم و در این امر باید از تمام ظرفیت های شهرستان استفاده بشود.
وی افزود:مجموعه مرودشت شناسی باید پا را از مرز های ملی فراتر بگذارد.در مرودشت برندی باید ایجاد شود که این شهرستان را در سطح جهانی مطرح کند.
او گفت:در خصوص این جشنواره ارزشمند نتایج گذشته چنین برنامه هایی باید تحلیل شود تا از نتیجه آن به نقطه بهتری برسیم.
گفتنی است این جلسه در محل دبیرخانه با حضور رئیس اداره میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری و رئیس اداره کار همچنین کارگروه های تخصصی نخستین جشنواره ملی_مردمی توانمندی های فرهنگی،اقتصادی و گردشگری مرودشت برگزار شد.
این جشنواره از ۲۸اردیبهشت تا۴خرداد در پارک ملت مرودشت برگزار خواهد شد.

دکتررضا زارع دبیر جشنواره در جلسه با فرماندار و در اشاره به چاپ پیش در آمد کتاب مرودشت گفت:
همه می توانند مرودشت را معرفی کنند اما این موضوع زمانی ماندگار میشود که مکتوب نیز بشود.
موسسه مرودشت شناسی تمام ابعاد سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و… مرودشت را معرفی خواهد کرد.و اقدامات ارزشمندی تا کنون در تمام زمینه ها انجام داده است از جمله جشنواره انار فاروق که بازتاب بسیار زیادی داشت.
وی افزود:هدف ما دغدغه های فرهنگی است و در این مرکز هویت را نشانه گرفته ایم تا این بحث مهم را در تمام جنبه ها بشناسیم.
در این جشنواره برای اولین بار به بخش های پنج گانه شهرستان توجه ویژه خواهد شد.

گفتنی است نخستین جشنواره ملی_مردمی توانمندی های فرهنگی،اقتصادی و گردشگری مرودشت از تاریخ۲۸اردیبهشت تا۴خرداد ماه در پارک ملت مرودشت برگزار خواهد شد.

محمد اسدپور مدیر اجرایی جشنواره در این جلسه تمام کارگروه های تخصصی دبیرخانه را به فرماندار معرفی و برنامه های جشنواره و کارگروه ها را تشریح کرد.
وی همچنین از برنامه ریزی برای در اختیار قرار دادن غرفه ها به مردم خبر داد.
او گفت:در شب های ماه رمضان برنامه های متنوعی را برای مردم در نظر گرفته ایم.

محمد حق پرست مسؤل روابط عمومی جشنواره در این جلسه گفت:
تمام افرادی که در این دبیرخانه حضور دارند به نوعی از نخبگان شهر هستند.
و میتوانند بازو های توانمندی برای ادارات و نهاد ها باشند.
وی افزود:شهری که نخبگان آن در میدان باشند موفق است.

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه