گزارش تصویری: سخنرانی دکتر رضا زارع در مراسم روز قدس قبل از خطبه های نمازجمعه سیدان

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه