برگزاری جشنواره غذاهای سالم و محلی در هفته پاسداشت فاروق و تاریخ هفت هزارساله آن(پوشش خبری جشنواره مردمی انار و گردشگری فاروق)

در روز سه شنبه مورخ 27 مهرماه سال 95 و سومین روز از «هفته پاسداشت فاروق و تاریخ هفت هزارساله آن» و در راستای برگزاری «جشنواره مردمی انار و گردشگری فاروق»، جشنواره غذاهای سالم و محلی با بیش از سی نوع غذای محلی فاروقی تهیه شده توسط بانوان خوش ذوق و هنرمند فاروق در مقابل محیط دفتر مرکزی فاروق گشت برگزار گردید. این مراسم با اسقبال جمعی انبوهی از بانوان فاروقی و گردشگران و توریست های عمدتاً آلمانی همراه بود.

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه