نشست خبری جشنواره مردمی انار و گردشگری فاروق (پوشش خبری جشنواره مردمی انار و گردشگری فاروق)

نشست خبری جشنواره مردمی انار و گردشگری فاروق با رویکرد همدلی و همراهی اصحاب قلم در مورخه 14 مهرماه 1395 در اقامتگاه گردشگری حاج مختار زارع با حضور اعضای دبیرخانه جشنواره مردمی انار و گردشگری فاروق و خبرنگاران شهرستان مرودشت برگزار گردید.

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه