بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

 

Perspolis Travel

نویسندگان

فیروز رنجبر: کارشناس ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه تهران

معصومه مقبل: دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، دانشگاه تهران

محسن ارسلانی: دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه تهران

تعداد صفحات ۱۲ ص.
منبع فصل‌نامه جغرافیای طبیعی، سال سوم، شماره ۷، بهار  ۱۳۸۹

 

چکیده

اقلیم، عامل مهمی در توسعه بخش گردشگری می‌باشد. یک اقلیم مناسب می‌تواند پاسخ‌های مثبت گردشگران را در پی داشته باشد و گردشگران نیز برنامه سفر خود را با توجه به شرایط اقلیمی و جوی مقصد موردنظر طرح‌ریزی می‌کنند. این تحقیق به‌منظور بررسی ارتباط بین شرایط آب و هوایی با روند گردشگری در شهرستان مرودشت انجام‌شده است. برای انجام این تحقیق از داده‌های هواشناسی ایستگاه سینوپتیک، سد درودزن در یک دوره آماری 18 ساله (1987 – 2006)، استفادهو همچنین از آمار تعداد بازدیدکنندگان مجموعه تاریخی هخامنشی در یک دوره آماری 10 ساله (1376 – 1386)، استفاده شده است. روش مورداستفاده در این تحقیق شاخص اقلیمی گردشگری (TCI) بوده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ماه‌های فصل سرد سال (ژانویه، فوریه، مارس و دسامبر)، به دلیل بارش باران و افت دما شرایط نامطلوبی را برای گردشگری در این شهرستان دارند؛ و ماه‌های فصل بهار و پاییز (آوریل، مه، اکتبر و سپتامبر) به دلیل تعدیل شرایط دمایی و عدم بارش باران، بهترین شرایط را برای گردشگری دارند. همچنین ماه‌های ژوئن، ژوئیه و آگوست به دلیل گرما دارای شرایط نامطلوب برای گذران اوقات فراغت در این شهرستان می‌باشد. طبق نتایج این تحقیق بین تعداد بازدیدکنندگان از مجموعه تخت جمشید و میانگین دمای هوا، ساعات آفتابی و وزش باد رابطه مستقیم و مثبتی و جود دارد و بین تعداد بازدیدکنندگان و بارش باران و رطوبت هوا به دلیل اثر منفی رابطه معکوس وجود دارد و با افزایش بارش و رطوبت، تعداد بازدیدکنندگان کاهش پیدا می‌کند.

 

برچسب ها

مطالب مربوطه...

یک دیدگاه

جست‌و‌جو بر اساس موضوع