تمامی مطالب تحت: اخبار

فضای معنوی و صمیمی افطار با خانواده های ایثارگران

      نشست سالانه افطاری جمعی از خانواده های جانبازان و ایثارگران شهرستان مرودشت توسط قرارگاه فرهنگی ارزش های ماندگار در فضایی صمیمی و معنوی با حضور شهردار محترم مرودشت و برخی از فرماندهان و … ادامه مطلب

آیا فاروق برای معرفی جایگاه بلند خود نیازی به شایعه دارد؟

مدتی است در فضای مجازی و افکار عمومی پیرامون «فاروق» بحث‌‌ها و فرضیه‌هایی مطرح شده است که به فاروقی‌ها نسبت داده می‌شود. عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از: شایعه وجود گنج در این منطقه به‌دلیل تلاش … ادامه مطلب

بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

  نویسندگان فیروز رنجبر: کارشناس ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه تهران معصومه مقبل: دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، دانشگاه تهران محسن ارسلانی: دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه تهران تعداد صفحات ۱۲ ص. منبع فصل‌نامه جغرافیای طبیعی، سال سوم، … ادامه مطلب

بررسی تعیین کننده‌ها‌ی پذیرش تنوع فعالیت گاوداران شیری در منطقه شیراز و مرودشت: کاربرد مدل‌سازی انتخابی

  نویسندگان مریم جعفرنیا: دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز محمد بخشوده: دانشجوی کارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز تعداد صفحات ۷ منبع … ادامه مطلب

بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

نویسندگان   فیروز رنجبر:  کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران معصومه مقبل:  دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران محسن ارسلانی:  دانشجوی کار شناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران   تعداد صفحات ۱۲ منبع فصل … ادامه مطلب

کاربرد برنامه‌ریزی چندهدفی در تعیین الگوی بهینه‌ی کشت در شهرستان مرودشت با تأکید بر محدودیت آب

نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت تعداد صفحات ۲۲ منبع مجله‌ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ۱، شماره ۳، ۱۳۸۸   چکیده: … ادامه مطلب

مقایسه‌ی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در استان فارس و شهرستان مرودشت

  نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت تعداد صفحات ۱۵ منبع مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ۱، شماره ۲، ۱۳۸۸   … ادامه مطلب