تمامی مطالب تحت: اخبار

فضای معنوی و صمیمی افطار با خانواده های ایثارگران

      نشست سالانه افطاری جمعی از خانواده های جانبازان و ایثارگران شهرستان مرودشت توسط قرارگاه فرهنگی ارزش های ماندگار در فضایی صمیمی و معنوی با حضور شهردار محترم مرودشت و برخی از فرماندهان و … ادامه مطلب

آیا فاروق برای معرفی جایگاه بلند خود نیازی به شایعه دارد؟

مدتی است در فضای مجازی و افکار عمومی پیرامون «فاروق» بحث‌‌ها و فرضیه‌هایی مطرح شده است که به فاروقی‌ها نسبت داده می‌شود. عمده‌ترین آن‌ها عبارتند از: شایعه وجود گنج در این منطقه به‌دلیل تلاش … ادامه مطلب

بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

  نویسندگان فیروز رنجبر: کارشناس ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه تهران معصومه مقبل: دانشجوی دکتری اقلیم‌شناسی، دانشگاه تهران محسن ارسلانی: دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم‌شناسی، دانشگاه تهران تعداد صفحات ۱۲ ص. منبع فصل‌نامه جغرافیای طبیعی، سال سوم، … ادامه مطلب

بررسی تعیین كننده‌ها‌ی پذیرش تنوع فعالیت گاوداران شیری در منطقه شیراز و مرودشت: كاربرد مدل‌سازی انتخابی

  نویسندگان مريم جعفرنيا: دانشجوی كارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شيراز محمد بخشوده: دانشجوی كارشناسی ارشد و استاد گروه اقتصاد كشاورزی، دانشكده كشاورزی، دانشگاه شيراز تعداد صفحات 7 منبع … ادامه مطلب

بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

نویسندگان   فیروز رنجبر:  كارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران معصومه مقبل:  دانشجوی دكتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران محسن ارسلانی:  دانشجوی كار شناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران   تعداد صفحات 12 منبع فصل … ادامه مطلب

كاربرد برنامه‌ریزی چندهدفی در تعیین الگوی بهینه‌ی كشت در شهرستان مرودشت با تأكید بر محدودیت آب

نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامي، واحد جهرم فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت تعداد صفحات 22 منبع مجله‌ی تحقیقات اقتصاد كشاورزی، جلد 1، شماره 3، 1388   چكیده: … ادامه مطلب

مقایسه‌ی مزیت نسبی محصولات كشاورزی در استان فارس و شهرستان مرودشت

  نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد كشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فردین بوستانی: استاديار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت تعداد صفحات 15 منبع مجله تحقیقات اقتصاد كشاورزی، جلد 1، شماره 2، 1388   … ادامه مطلب