نوشته شده توسط: محمدرضا زارع

بازدید رئیس محترم اداره صنعت معدن و تجارت مرودشت از دبیرخانه هفته پاسداشت مرودشت

رزمی رئیس اداره صنعت معدن و تجارت مرودشت گفت: این برنامه سال گذشته بمدت یک روز برگزار میشد ولی امسال به صورت برنامه هفتگی برگزار خواهد شد و ما حمایت همه جانبه خود را … ادامه مطلب

حضور فرماندار محترم شهرستان مرودشت در جلسه دبیرخانه هفته پاسداشت مرودشت

فرماندار محترم شهرستان مرودشت در جلسه دبیر خانه پاسداشت مرودشت گفت:هر ملتی که تاریخ خود را نشناسد محکوم به مرگ است‌.در فلسفه مرودشت شناسی باید دانش و اندیشه را در کنار هم بگذاریم و … ادامه مطلب