نوشته شده توسط: مرودشت شناخت

بررسی ارتباط شرایط اقلیمی با روند گردشگری سالانه در شهرستان مرودشت

نویسندگان   فیروز رنجبر:  کارشناس ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران معصومه مقبل:  دانشجوی دکتری اقلیم شناسی، دانشگاه تهران محسن ارسلانی:  دانشجوی کار شناسی ارشد اقلیم شناسی، دانشگاه تهران   تعداد صفحات ۱۲ منبع فصل … ادامه مطلب

کاربرد برنامه‌ریزی چندهدفی در تعیین الگوی بهینه‌ی کشت در شهرستان مرودشت با تأکید بر محدودیت آب

نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جهرم فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت تعداد صفحات ۲۲ منبع مجله‌ی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ۱، شماره ۳، ۱۳۸۸   چکیده: … ادامه مطلب

مقایسه‌ی مزیت نسبی محصولات کشاورزی در استان فارس و شهرستان مرودشت

  نویسندگان حمید محمدی: استادیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فردین بوستانی: استادیار مهندسی آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت تعداد صفحات ۱۵ منبع مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد ۱، شماره ۲، ۱۳۸۸   … ادامه مطلب

یادی از سردار باصلابت دفاع مقدس «شهید ولی نوری» از خطه مرودشت فارس

    به قلم دکتر رضا زارع در اولین روزهای آشنایی و دیدار، تصویری از چهره و قامت او به همراه صلابت و جذابیت، اقتدار و جدّیت اما بسیار دوست‌داشتنی در ذهنم نقش بست. … ادامه مطلب

پیاده‌سازی مدل آمایشی کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی و سیستم اطلاعات جغرافیایی مطالعه موردی؛ شهرستان مرودشت

  نویسندگان مجتبی قدیری معصوم: استاد گروه جغرافیای انسانی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران حسین نصیری: دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران یوسف رفیعی: دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی محیط زیست دانشکده محیط … ادامه مطلب

تحلیلی جغرافیایی بر جریانات متقابل روستایی – شهری؛ مطالعه‌ی موردی مرودشت و روستاهای پیرامونی

نویسندگان علی شمس‌الدینی: مربی جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران علی شکور: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران محمدرضا رضایی: استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری … ادامه مطلب